sedum tag biodiversitet

Dit grønne tag giver plads til naturens truede arter

Beslutter du dig for at investere i et grønt tag, bidrager du med støtte til et af verdens største og mest oversete klimaudfordringer. Tabet af biodiversitet får ikke tildelt den nødvendige opmærksomhed. Økonomer anerkender endnu ikke den værdi biodiversiteten har for samfundsøkonomien.

Hvorfor falder biodiversiteten globalt?

Den voksende betonjungle medfører desværre konsekvensen af, at mange af de hjemmehørende dyre- og plantearter vi har i Danmark, ikke længere har den plads de har brug for. Dyrenes naturlige habitat bliver ryddet til fordel for lejligheder, veje, huse og så videre.

Vi danskere er ingen undtagelse. Interessen for at flytte tættere på de større byer, medfører  en stor nedsættelse af Danmarks biodiversitet. Det vil sige at de dyre- og plantearter som stammer fra Danmark. Stadigvæk trives her, de risikerer at uddø, efterhånden som byerne vokser.

Ifølge forskere er tabet af den biologiske mangfoldighed en økologisk krise med et omfang på størrelsen af klimakrisen.

græstag biodiversitet

Hvad kan jeg gøre for at øge biodiversiteten?

Som almindelig person tænker du nok, at det umuligt kan være et problem som man selv kan hjælpe med at løse. Selvom det er sandt at regioner og kommuner bliver nødt til at øge deres indsats for skabe flere grønne områder i byerne. Betyder det ikke at man ikke selv kan have indflydelse på Danmarks biodiversitet.

Hvis man har en have eller er medejer af et fællesareal, kan man stadig gøre meget for den Danske natur. Nogle gode råd er blandt andet.

Vælg lokale arter.

Vi vil alle gerne værne om den lokale natur. Plant de arter som naturligt vokser i den danske natur. Du vil opleve de lokale dyrearter trives i din have. Biodiversiteten handler om alt fra planter til insekter til dådyrene der kigger forbi sommerhuset. Man skal altså være glad for at se de små sommerfuglelarver der bosætter sig i buskene i haven. Så kan man samtidig glæde sig til synet af de voksne sommerfugle på et senere tidspunkt.

Plant masser af blomster

Nektar og pollen er fødegrundlag for mange arter af insekter. Altså er blomsterne i haven vigtige for at opretholde et balanceret økosystem, hvilket hjælper enormt meget på biodiversiteten.

Hvordan hjælper grønne tage på biodiversiteten?

Hjælper et enkelt grønt tag?

Grønne tage er en enorm god måde at øge mængden af grønne områder. Ved f.eks. at bruge plads der normalt ikke bliver udnyttet. Hvis vi investerer i grønne tage, har det en fantastisk indflydelse på økosystemer og biodiversiteten i byerne. Et almindeligt kendt Sedumtag hjælper selvfølgelig meget, men der findes faktisk endnu bedre muligheder for at få dit grønne tag til at være i økologisk balance med den danske natur.

Er nogle grønne tagløsninger bedre end andre?

Ja – Nittedals tørvetag er som udgangspunkt et vækstmedie egnet til enhver græs eller engblanding. Den kan også tilplantes med Sedum planter, hvis det er dit ønske.

Det fantastiske ved produktet er faktisk ikke så meget græsset, som det er vækstlaget (jorden). Nittedal som holder på fugten lang bedre end de kendte plastbakker med Sedum. Tørven er nemlig et optimalt vækstmedie for alle mulige planter. Det vil altså sige, at du selv kan skræddersy dit grønne tag, netop ved at plante lokale plantearter for at øge biodiversiteten omkring din bolig.

Er det svært at vedligeholde biodiversiteten på Nittedals grønne tag ? 

Det korte svar: Som udgangspunkt ingenting. Udover den almindelig sparsomme vedligeholdelse af dit grønne tag, så behøver du faktisk ikke at løfte en finger. Mange mennesker synes det er rart med en velholdt og pæn have med nyklippet græs. Det er også mere praktisk når man så skal udnytte pladsen til børnenes leg eller sociale arrangementer. Men det behøver du ikke at tænke på, når det kommer til taget. Anlægger du et grønt tag, og lader det blomstre for sig selv uden at fjerne de nye plantearter der båret af vinden der har bosat sig på din bolig. Så ender du med et smukt og vildt tag der komplimenterer den lokale natur. Du forvandler altså din bolig til et vaskeægte naturparadis for små lokale dyrearter. Hvem vil ikke gerne have muligheden for at vise den nye spurverede der er blevet bygget ovenpå huset frem til sine børn?

grønt tag biodiversitet

Grønne Tage leverer Nittedals tag løsninger

Navergruppen og Nittedals synes at bevaringen af den lokale natur er enormt vigtigt at støtte. Derfor er det grønne tag de leverer specielt lavet til at kunne velkomme alle mulige plantearter som kan huse de små truede dyrearter, som har mistet deres naturlige habitat. Om man har lyst til at gå all in, og plante mangfoldige arter på sit tag, eller om man synes det er pænest med et smukt enkelt græstag, så er Nittedals tørvetag en oplagt mulighed for dit næste tagprojekt.

Bliv kontaktet og få et bud på en løsning til dit tag

100% uforpligtende. Vi kontakter dig på telefon eller mail.

Skriv en kommentar