Tagterasse med græs er et værktøj mod luftforurening

Grønne Tage: Et værktøj i kampen mod luftforurening i byer

Luftforurening

Luftforurening i form af partikel forurening som ozon (O³), carbon monooxid (CO), svovldioxid (SO²), Nitrogen oxider (NOx) og Bly (Pb) forekommer i høj grad i byer på grund af brugen af fossile brændstoffer.

Hvor skadeligt er den lokale luftforurening for befolkningen ?

Luftforurening har en umærkbar men stor effekt på befolkningens sundhed. I forbindelse med direkte eksponering til luftforurenende partikler er der en korttidseffekt på ens helbred, som især folk med astma bemærker.

Dog er langtidseffekterne dem man bemærker mindst og er de mest alvorlige.

Man bliver dagligt eksponeret for luftforurening. Alt efter hvor man bor, er den mængde stor eller lille. Dog kan daglig eksponering have en alvorlig konsekvens for dit helbred, selvom det er svært at vurdere præcis hvor følgerne stammer fra. Det kan være hjerte – og lungesygdomme, påvirkning af blodet. Ændring af kroppens celler som i værste tilfælde kan føre til kræft og dårligere lunger hos børn.

”91% af verdens befolkning bor steder hvor luftkvaliteten ikke lever op til WHO’s anbefalinger”​

WHO estimerer at årligt dør 4.2 millioner mennesker af sygdomme som kan være følgeskader af luftforurening. Derudover bor 91% af verdens befolkning i områder hvor luftkvaliteten ikke lever op til WHO’s anbefalinger. Det er især mennesker der bor i tætte byer der er i risikozonen, da de dagligt bliver eksponeret overfor luftforurening.

Kan vi løse problemet med luftforurening?

Udover afbrænding af fossile brændstoffer, stammer en lang række af verdens miljøproblemer fra at man har fjernet skove og ødelagt økosystemer. For at kunne bruge pladsen til at anlægge veje og byer.

Det har været nødvendig for økonomisk udvikling at sikre sig en stabil infrastruktur. Følgerne er blevet værre med årene, og det er verden også ved at indse.

Det er derfor at FN’s lande samarbejder om at imødekomme fælles klimamål. Netop for at sætte en stopper for denne negative udvikling. En af de mest logiske løsninger er at skabe flere grønne områder. En stor del af vores problemer stammer fra at fjerne dem til at starte med.

“Det er svært at skabe grønne områder uden at gå på kompromis med vores infrastruktur. Derfor er det oplagt at benytte tagflader.”

“Ekstrem varme fremmer produktionen af skadelig jordnær ozon, og er ansvarlig for flere dødsfald end alle andre vejrforhold tilsammen”

Dog er det svært at skabe en stor mængde grønne områder uden at gå på kompromis med vores byers infrastruktur. Derfor er det oplagt at benytte tagflader, som i forvejen er enorme overflader der ikke bliver udnyttet. Disse store mørke overflader har lige nu også den effekt, af at sollys bliver absorberet og derved opvarmer temperaturen lokalt i byer. Dette fænomen kaldes Urban Heat Island Effect. Ekstrem varme fremmer produktionen af skadelig jordnær ozon. Dette øger efterspørgslen af energi til aircondition og er ansvarlig for flere dødsfald end alle andre vejrforhold tilsammen.

Grønne tage er en af kernerne i fremtidens bæredygtige byer

Grønne tage renser luften på 3 måder. Først ved at nedsætte temperaturen, fjerne forureningspartikler direkte fra luften og forhindre yderligere luftforurening. Når temperaturen falder, resulterer det i en lavere ozon produktion. Dernæst kan planterne på det grønne tag, optage eksisterende ozon fra atmosfæren ved taget gennem planternes stomata. Sidst, grønne tages isolationsevne sænker også behovet for opvarmning og nedkøling af bygninger. Derfor forhindrer et grønt tag yderligere forurening der bliver udledt i forbindelse med brug af aircondition og opvarmning. Derfor er grønne tage en fantastisk mulighed for at skabe en stor mængde fordele, som gavner samfundets sundhed og økonomi samtidig med at det renser atmosfæren.

Tagterasse med græs er et værktøj mod luftforurening

I et studie har det vist sig at områder med grønne tage har haft en reduktion af ozon koncentration på 5-8 % i løbet af en hedebølge i august. Grønne tage har på denne måde vist sig at være mere effektiv til at reducere ozon på tage end andre alternativer. Men et grønt tag fjerner også de andre sundhedsskadelige og forurenende partikler i luften. Derfor er der stor kritik om manglende handling med hensyn til byplanlægning med grønne tage. Københavns kommune har dog allerede gjort det klart at grønne tage kommer til at være en af kerneelementerne i deres klimatilpasningsplan.

Derfor har de også revideret planloven så det er nemmere at stille krav til grønt tag, bland andet på grund af vandopsamling. 

Det er aldrig en dårlig idé at investere i et grønt tag, da bedre luftkvalitet kun er en af et utal af fordele der kommer med et grønt tag

Derudover siger københavns kommune at det skal så vidt muligt efterstræbes at tage på 30 graders hældning eller derunder har et grønt tag.

Hvis man er bekymret for lokal luftforurening, kan det være en god idé at overveje et grønt tag på sit hus. Derudover er det aldrig en dårlig idé at investere i et grønt tag. Da bedre luftkvalitet kun er en af et utal af fordele der kommer med et grønt tag.

Nittedals grønne tage er produceret bæredygtigt. Derfor behøver man heller ikke at have dårlig samvittighed over udledningen der forekommer af produktets produktion.

Når alt dette er sagt er det ikke underligt at efterspørgslen og opmærksomheden af grønne tage kun stiger i fremtiden. Det eneste man kan undre sig over, er hvorfor det har taget så lang tid for verden at opdage sådan en oplagt mulighed for klimatilpasning og social – og helbredsmæssig vækst.

Grønt tag med hældning

Bliv kontaktet og en løsning tildit tag

100% uforpligtende. Vi kontakter dig på telefon eller mail.

1 kommentar til “Grønne Tage: Et værktøj i kampen mod luftforurening i byer”

  1. Pingback: Biodiversitet: 5 måder at sikre dyr og planter i dit bygge projekt

Skriv en kommentar